Call Us on 0861 915 8000 or Technical Support 011 340 8000

Computicket

#17 Prettige Poeete Pleeg Poes… - Mc Gregor

#17 Prettige Poeete Pleeg Poesie

Event Information

This event is part of
Poetry in McGregor 2019

add to planner festival planner

Event Type: Lifestyle, Cultural & Edutainment

Drie woordsmede, Frans Wiese, Nataly Petersen en Adam Baadjies kom stel hul onlangsverskene digbundel, die FAN-bloemlesing bekend. Aldrie kom vanuit `n verskillende dog eenderse agtergrond. Hulle is boorlinge van Rawsonville. Tog is daar een algemene deler, naamlik die skoon en onbesoedelde lug van die Breede-riviervallei. Hierdie is digters vanuit die werkersklas en hul samelewing word skitterend in hul gedigte aan diegene buite hul `wereld` bekend gestel. Ook word die tema van die McGregor Gedigtefees by hul aanbieding bygewerk. Die bekende performance poet, Willem Fransman Jr tree as gas-digter saam met hulle, as anker op. Saam sal hierdie Prettige Poeete vir vermaaklike poesie sorg.


  • Additional Info
  • Widget

HIGHLIGHTED EVENTS